Dataskydd

Personuppgifter

Läs om hur vi behandlar personuppgifter https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Du har själv ansvar för att din användning av uppgifter som du fått genom tjänsten inte används i strid mot dataskyddsförordningen, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller andra författningar.