Välkommen till Länsstyrelsens söktjänst för att hitta uppgifter om foderanläggningar

Här kan du söka efter vilka som har foderanläggningar i primärproduktionen.


Alla som hanterar foder till livsmedelsproducerande djur, inklusive hästar, är foderföretag och ska anmäla sin foderanläggning till Länsstyrelsen. Du hittar e-tjänsten för det här.

Importörer och tillverkare av foder till sällskapsdjur och andra icke livsmedelsproducerande djur ska anmäla sin anläggning till Jordbruksverket. Dessa ingår alltså inte i denna söktjänst.

Hur söker man foderanläggning
Klicka på Sök foderanläggning för att komma igång och söka. Du kan titta på fliken Söktips för mer hjälp.

Uppgifterna i foderregistret
Foderregistret omfattar alla aktiva anläggningar i primärproduktionen som är registrerade i länsstyrelsernas primärproducentsregister. Det kan finnas uppgifter som ännu inte hunnit registreras. E-tjänsten uppdateras en gång per dag.

Otillåten användning
Otillåten användning av tjänsten eller användande med syfte att överbelasta tjänsten innebär att man gör sig skyldig till dataintrång, ett brott som kan medföra böter eller fängelse.

Bild på ensilagebalar